external image rozeQuiz1.gifexternal image rozeQuiz2.gif


Hersenen

Grote grijze massa in de schedel. Verwerkt impulsen.

Bestaat uit:

- grote hersenen
- hersenstam
- kleine hersenen

Met elk een eigen functie waar we het later over gaan hebben.

Motorische zenuw

Of bewegingszenuw is opgebouwd uit neurieten. Ze geleiden prikkels van het centrale zenuwstelsel naar de spieren en klieren toe.

Wanneer een prikkelgeleiding geblokkeerd is kan er verlamming ontstaan.


Zenuwcellen / Neuron

Alles wat we net besproken hebben is opgebouwd uit zenuwcellen / neuronen.

Een zenuwcel / neuron bestaat uit het volgende.


Een zenuw bestaat uit een aaneenschakeling van meerdere neuronen. De prikkels gaan van de ene neuron over op de andere neuron.

Synaps

Is de plaats waar de ene zenuwcel contact maakt met de andere zenuwcel.

external image Hersenen3.jpg

Zenuwstelsel

Ontvangen, verwerken en doorgeven van impulsen/prikkels.


Ruggenmerg

Bevindt zich in de wervelkolom en loopt vanaf de atlas tot in de tweede lendenwervel.

Hierover straks meer.


Sensibele zenuw

Of gevoelszenuw is opgebouwd uit dendrieten. Ze geleiden prikkels vanuit de omgeving naar het centrale zenuwstelsel toe.

Wanneer een prikkelgeleiding verstoord wordt kan er tintelingen, pijn of zelfs gevoelloosheid ontstaan in de ledematen.

Neurieten / Axon(s)

Geleiden prikkels van het centrale zenuwstelsel of de zenuwcellen / neuron naar de spieren en klieren toe.


Motorisch eindplaatje

Staan in verbinding met spieren en klieren. Hij geeft de impuls door aan bijv. een spier om te bewegen.


Myelineschede

Is een vetachtige stof om dendrieten en neurieten. Hierdoor is er een goede geleiding van de prikkels.

Bij ms is deze schede aangetast en soms zelfs weg. Waardoor de prikkels niet goed en soms zelfs niet geleid kunnen worden waardoor o.a. verlamming ontstaat.

Op deze pagina zie je mooi MS geïllustreerd.


Zenuwbanen

We kennen 3 soorten zenuwen met elk z’n eigen functie.


Gemengde zenuw

Bestaan uit (het woord zegt het al) motorische en sensibele zenuwen. Ze zijn dus opgebouwd uit neurieten en dendrieten.

Ze geleiden zowel beweging- als gevoelsprikkels


Dendrieten

Geleiden prikkels vanuit de omgeving naar het centrale zenuwstelsel of de zenuwcellen / neuron toe.
external image Hersenen2.jpg?t=1276254901

Organen
Prikkels
Psyche
Overige
Hersenen
Pijn
Geheugen
Prikkelgeleiding
Ruggenmerg
Zicht
Verstand
Impulsen
Neuron
Temperatuur
Bewustzijn

Dendriet
Druk


NeurietAxonMyeline(schede)
Het zenuwstelsel is ingedeeld in twee zenuwstelsels. Dit is gedaan in naar ligging en functie van het zenuwstelsel.
Voor functie is dit:
Het animale zenuwstelsel; dit is alles wat door onze wil tot stand komt. Denk bijv. aan bewegen. Het beenderenstelsel, de zintuigen, de mimische en de skeletspieren staan onder invloed van het animale zenuwstelsel.
Dan hebben we ook het autonome zenuwstelsel; is onwillekeurig en regelt de functies die buiten onze wil vallen. Denk bijv. aan groei en stofwisseling, dit gebeurd gewoon ook al zou je het bijv. niet willen. Het bloeds- en lymfeomloop, het spijsverteringstelsel en het hormonale stelsel staan onder invloed van het autonome zenuwstelsel.

Voor ligging is dit:
het centrale zenuwstelsel; wat gevormd word door de hersenen en ruggenmerg.
En het perifere zenuwstelsel; wat gevormd word door de hersenzenuwen en ruggenmergzenuwen.
Ik heb voor jullie een plaatje waar je dit in kan vullen.

external image Hersenen4.jpg?t=1276254881
- Neuriet à prikkel van czs naar spieren
- Dendriet à prikkel naar czs
- Myelineschede à vetachtige witte stof om de neurieten en dendrieten
- Sensibele zenuw à een bundel van dendrieten
- Motorische zenuw à een bundel van neurieten
- Gemengde zenuw à bundel van dendrieten en neurieten