external image rozeQuiz1.gif
external image nieren.jpg
De ligging van de nieren ligt achter de andere organen, tegen je rug aan. Als je last heb van je nieren heb je vaak ook last van je rug.
Boven de nieren liggen de bijnieren, deze hebben niets met de nieren te maken. Bijnieren produceren adrenaline.
Urine gaat vanuit de nieren door de urineleider en wordt opgeslagen in de blaas. Als de blaas vol is gaat de urine door de urinebuis naar buiten.
Om de nieren zit een kapsel, het kapsel bestaat uit stevig bindweefsel.
external image nieren2.jpg
De schors
is de buitenkant van de nier. In de nierschors bevinden zich de lichaampjes van Malpighi, bloedvaatjes en het filtratiesysteem.
In het merg bevindt zich de lis van Henle.
De nierbekken is een holte in de nier. Hierin wordt de urine opgevangen.
De urineleider voert de urine af naar de blaas.
De lis van Henle zit in het niermerg en het kronkelige gedeelte en lichaampje van Malpighi zit in de nierschors.
In het lichaampje van Malpighi zitten slagaderlijke haarvaatjes, deze noemen we Glomeruli. Daaromheen zit het kapsel van Bowman dit kapsel loopt over in een buisje dat we Tubulus noemen. Tubulus is een ander woord voor buis(je).
In het lichaampje van Malpighi vindt de filtratie van het bloed plaats. Dit gebeurd door middel van bloeddruk en osmotische druk.
Osmose is een proces waarbij bepaalde stoffen gefilterd worden uit een oplossing. Het filter dat hiervoor zorgt noemen we het semi-permeabel membraan, verschillende membranen kunnen verschillende stoffen filteren. In de nieren worden bepaalde afvalstoffen uit de glomeruli gefilterd. Door de slagaderlijke druk wordt het vocht met deze afvalstoffen opgevangen in het kapsel van Bowman. Dit vocht noemen we voorurine.
Wat wordt er in het lichaampje van Malpighi gefilterd:
 • H2O
 • Zouten
 • HCO3- (biocarbonaat)
 • H+ (waterstof)
 • Ureum
 • Glucose
 • Aminozuren
 • Vitaminen
 • drugs
external image nieren4.jpg
Via de Tubulus wordt de voorurine naar de lis van Henle vervoerd. In de lis wordt de voorurine weer gefilterd en worden nuttige stoffen uit de voorurine gehaald zoals glucose en water. Dit gebeurd in het dalende deel. In het stijgende deel worden er ook nog zouten uitgehaald. Dit proces heet resorptie. De afvalstoffen blijven achter en komen met wat vocht in de verzamelbuis. Via de verzamelbuis gaat het naar de nierbekken waarna het verder geleid wordt om het lichaam te verlaten.
Functie
Uitscheiden van schadelijke stoffen
Ureum (een afvalstof van eiwit)
Overtollige zouten, hormonen en vitamines
Schadelijke stoffen afkomstig van bijv. medicatie
Uitscheiden van water en zouten
Reguleren van de zuurgraad van het bloed

Op het volgende plaatje kan je zien hoe de bovengenoemde onderdelen in de nieren ligt.

external image nieren5.jpg

Feitjes
per dag:
 • Stroomt er ongeveer 1600 liter bloed door nieren
 • Wordt er ongeveer 180 liter vocht wordt gefiltreerd uit het bloed en opgeslagen in het kapsel van Bowman (dus heb je ongeveer 180 liter voorurine)
 • Door resorptie blijft er ongeveer 1.5 liter urine over die het lichaam uitscheidt