De informatie over het gelaat is opgedeeld in vier onderdelen. Eerst wordt het beenderstelsel van het gelaat uitgelegd aan de hand van platen. Vervolgens worden het spierstelsel en de spieren van het gelaat uitgediept aan de hand van tekst ondersteund door platen. Als laatste komen platen en informatie over de bloedvaten van het gelaat aan bod.

Je kunt vanuit dit overzicht ook direct een quiz over een onderwerp naar keuze maken.

external image Beenderstelsel.gif
Op deze pagina vind je:
Platen van:
 • Vooraanzicht schedel (Aangezichtsschedel)
 • Zijaanzicht schedel
 • Schedeldak
 • Onderaanzicht schedel
 • Schedelbasis
external image rozeQuiz1.gifexternal image th_rozeQuiz2.gif

external image Spierstelsel.gif
Op deze pagina vind je informatie over:
 • Origo en Insertio
 • Spierinnervatie
  • Spiercontracties
   • Isometrisch
   • Isotonisch
 • Spiertonus
  • hypertonisch
  • hypotonisch
 • Synergisten
 • Antagonisten
external image groenQuiz1.gifexternal image th_groenQuiz2.gif
external image spieren.gif
Op deze pagina vind je:
Platen van het vooraanzicht en zijaanzicht van de gelaatsspieren en de dieper liggende spieren.

Let op!
In sommige quizzen zijn afkortingen gebruikt. De volgende afkortingen kom je tegen:
Quiz nummer
Afkorting
Betekenis
1
BST-spier
Borstbeensleutelbeentepelspier
2
3-lingzenuw
Drielingzenuw
2 & 4
2-buikige kaakspier
Tweebuikige kaakspier
external image blauwQuiz1.gifexternal image blauwQuiz2.gifexternal image blauwQuiz3.gifexternal image blauwQuiz4.gif

external image Bloedvaten-1.gif
Op deze pagina vind je:
Platen van slagaders en aders
external image rozeQuiz1.gifexternal image th_rozeQuiz2.gif

Zie ookexternal image Extramateriaal.gif